Magamról

Pest megye, Hungary
Szeretettel üdvözöllek a honlapomon. Mesébe illő történet az enyém, mert többször megálmodtam, hogy KORIN néven fogok írni. Akkor még nem hittem, hogy ez valósággá válhat. Életem első verse 2009. őszén született meg. Az írás segít abban, hogy jobban beleláthassunk magunkba. Én azt vallom: amit kimondunk, leírunk,cselekszünk – azok vagyunk Mi! Számomra fontosak az íráshoz kapcsolódó érzelmek - hisz ezekben születnek a versek és ha Te, Kedves Olvasó valamit megérzel ebből az érzelemhullámból, akkor már megérte papírra vetni azokat a sorokat. Tisztelettel és szeretettel adózom Bihari Sándor - József Attila díjas költő emlékének és munkásságának, aki bölcs tanácsaival és türelemmel segítette munkámat. Köszönöm a sok szeretetet a Családomnak, hisz ez visz előre minden nap. Tisztelettel nyújtom át verseimet.

- a természetről


  Nyári emlék
A tenger hullámzása lassan
lágy morajlássá szelídül.
Már szél se rebben az est sötétje,
mint óriási palást rám terül. 


Behunyt szemmel ülök a parton,
egybe olvad velem a táj.
Távoli kávézó teraszáról,
halk zene szűrődik, fülembe
dúdolva dallamát.

Elringatóan szép zene-szó,
s a monoton hullámok verte
csobbanás zaja. Amott messzi
sirályok vijjogása hallik,
mint éjt köszöntő sereg
szállnak tova.


Az idő is állni látszik,
oly mesébe illő a táj.
Az éj,mintha még őrizni
akarná képét,
csak lassan dereng fel
a hajnali fénysugár. 

Lajos Pál előadásában. 


Varázstánc
A nap fénye, levelek közt
játszik
a földön ezernyi tünékeny
árnyék
varázstáncot jár minden
ami él
s a szél susogó hangja,
halkan zenél.Álmot sző
Álmot sző a csend – 
s e varázslatos világ
úgy szűnik hirtelen,
ahogy az éjszaka sötétjét
oldja a hajnali derengés,
s a felkelő Nap
az égre festi bíborszíneit.
A természet meséi
Egy dalt dúdolok csendben neked,
figyeld hát szavam.
Mesét mesélek, édes álomba
ringat majd.

A mezőn nyílnak a virágok, méhek
raja dongja körül.
Nap süti a zöldellő fákat, s amott
a bokor aljában egy nyúl
fülét hegyezi - figyel a tájba.

Ringatóznak a fűszálak a szélben,
ezer hangya, mint apró katona úgy
menetel. Élelmet gyűjtve tér vissza
a bolyba, majd megpihen.

S a tájra az éji csend elterülve,
a csillagos égen hűen vigyázza álmunk
az öreg holdvilág.
Aludj hát te is, szép csendben most már.
Kívánok neked jó éjszakát.


E szép világ
Barátom!
Néha állj meg, lassíts.
Nézz szét, mily csoda vesz körül
Lassan elfelejted,
meg sem hallod a madárdalt.
Oly természetes.
A monoton napok zajában
elcsendesül.

A fák a bokrok,
s megannyi szépség.
Egy kis virág, mely tél utóján
lassan ébredezni kezd.
Elsietsz mellettük,
vakon és süketen.
Úgy hiszed,
te mindent jól teszel.

Fogadd hát tanácsom,
néha állj meg, lassíts.
Hidd el, megérdemli e szép világ.
Mert ha egyszer vége szakad élted,
már hiába kiáltanál.
LÁTOK!
Senki nem hallja!
Csak néma tanúd e táj.


Hajnali ébredés
Szinte érinteni lehet a csöndet,
néha zizzenek a fák levelei. 

A kelő nap fényében, aranyszínbe
öltözik minden.

Mint lágy sóhaj, úgy suhan el
a hajnali szél

Sétányoson
Nézem, ahogy a víz fodrozódik,
két kajakos verte fel imént.
A hullámok még ringatják a kikötött
csónakot a parton -
lágy mozgással, mint anya a
bölcsőben  gyermekét.

Amott kacsák hívogatják egymást,
majd sűrű szárnycsapással vonulnak el,
s a nádas barna - száraz ágai közt a vízben
a Nap fénye ragyog fel.

Mintha milliónyi csillag születne, hol itt
hol ott csillan a drága Nap.
Láttatja tükörképét, hunyorognom is kell.
A feltámadó szellő, meg-megmozdítja
a száraz nádakat.


Vihar közeleg
Fúj a szél, vihar közeleg
nyekken az öreg vaskapu.

A fák, mint gyenge vessző
hajlanak kénye kedvére.

S az eget sötét fellegek hada
borítja el.

A természet ereje
Szilaj szél vágtat, ahogyan
erejéből kifér.
Belenyögnek a fák, ahogy
közöttük vad rohamban
átszalad.
Hatalmas erővel zúdul az eső,
mint áradat hömpölyög a patak.
Nyári délután
Nyári délután a rekkenő hőségben,
az udvar csendjét semmi sem zavarja meg.
Loncsos szőrű puli hever háza árnyékában,
a melegben nyelvét lógatva liheg.

A tyúkok sem kárálnak, óljukban hűsölve
fejük meg meg billen álmosan.
Az ablak szegletében pók szövi hálóját
csendben, légy csapdát készít szorgosan.

A tikkasztó melegben lassan mozdul minden,
a méla csendet csak Bodri vakkantása töri meg.
Lába is rándul, nem létező nyulat kerget
álmában néha nagyokat nyel.


  Közeledik a tavasz
A szél süvítve zúg, borzolva a fákat, bokrokat
a tél még utolsó erejével dermeszti a földet-
Hisz ideje lejárt, közeledik a tavasz.

Érkezését, megannyi hóvirág hirdeti most már
fehér fejecskéjük, büszkén állja e vad szelet.
Majd lassan az idő is csendesülni látszik.

Az éltető napsugár, már melengetően
simogatja a földeket. 

Esteledik
Nézd!
Ahogy az árnyék megnyújtva alakját,
az udvaron szétterül.
A feltámadó szélben a falevél megrezdül
és, hogy melenget utolsó erejével a napsugár.
Lemenő útjában, helyét az éji sötét váltja
a sápadt holdvilágnál, millió csillag köszönti’
Az éjszaka jöttét.
A tájat, csend és béke járja át.
Tavaszváró
Hó borítja az erdőt, téli álmát alussza még
ám a tavasz órája közeledni látszik
az éltető Nap, melengetőn árasztja a fényt.

Lassan ébredezik a természet, ledobja
e fehér lepelt, hűen védte őt a hideg szelektől,
mint jó anya a gyermeket.

S ha majd eljő a tavasz, színes ruhát ölt a táj.
A szikrázó napsütésben, újra éled minden
lerázva magáról a zord magányt. Élet /varázs
A pillanat őrzi szépségét,
benne minden báj és
szenvedély.

Millió sejtje e törékeny
virágnak -
hirdeti az életet, s a lét
örömét.
A margitszigeti fák
/Arany János emlékére/
Mintha mese országba lépnék!
Engem mindig lenyűgöz ez a világ.
Mint megannyi elvarázsolt óriás,
úgy állnak itt e matuzsálemi fák.
Mennyi mindent mesélhetnének
ha tudnának beszélni,
hisz száz meg száz év néma tanúi ők.
Sétálok köztük, és komolyan úgy érzem
egyszer lomha léptekkel mozdulva,
arrébb sétál valamelyikük.

Balatonfüred
Nézem a Balaton vize, hogy fodrozódik.
A látvány magával ragad.
Amott az út mellett, ezernyi színes virág nyílik.
Pirosak- sárgák, és a lila bársonyszíne hívogat.

Hajók pihennek a kikötőben, szél borzolta
vitorlájuk lengedez. A parton pecások ülnek
kapást várva türelemmel.
Tán horogra akad egy keszeg.

Oly csodás itt minden, szépségével betelni
nem is lehet.
E hely, szívemben marad örökre.
Hisz, ez teszi szebbé-értékesebbé az életet.


Zivatar
Régóta zuhog.
Az eső ritmusos dobolása
veri az ablakot.

Mintha szét akarna folyni minden,
az egész világ egy óriási tócsában
ácsorog.

Tavaszi zsongás
Lágy szellő szalad a fák közt
vidáman libbenek a levelek.

A mezőn, színes virágok bújnak elő
a földből - nyoma sincs a hónak,
rég elillant a hideg. Vihar az erdőn
Levél sem rezdül, csend ül az erdőn.
Mintha visszafojtott lélegezettel várna,
néma mozdulatlanságba dermedt a táj.
Vihar előtti csend.
Odvába bújt minden állat,
biztonságban várva a tombolást.

Halk morajlással közeledik most már,
a feltámadt szélben falevelek járják
őrült táncukat. A közelgő vihar, erejét
fitogtatja. Majd üvöltve itt terem,
hogy reccsennek a fák is. Mint gyenge
vessző, úgy hajlanak e roppant súly alatt.

Sűrű fellegek gyülekeznek sorban, az
éjsötét égen vakító villámok cikáznak
baljós fényükkel világítva be.
Mennydörgő hangjuk rémiszt minden
lelket, háborog e vad fergeteg.

Süvítve vágtat a szél a fák közt,
szaggatva gallyat és vaskos ágakat.
Sűrű záport zúdítva a földre,
Az éltető esővel majd újra éled,
üde színekben pompázik a tavasz.

Az őrült tombolás majd lassan csitulni
látszik, és csendes esővé szelídülve,
itatja még a fát, s a bokrokat.
Mint apró gyöngyszem úgy
csillog a milliónyi vízcsepp, ahogy
tündöklőn végre felragyog a nap.Üres pókháló
Az őszi Nap, csillantja
a pókháló fonalát.

Szél lebbenti, ezüst fény
fut rajta át.

Tán szabadságra ment a pók?
Üresen hagyva lakhelyét.

Körötte, bogarak repkednek
vígan döngicsélve.

S ma éhkoppon marad,
őkelme-szegény.

Ősz
Hűvös szél nyargal a fák közt,
sárguló levelek tánca követi őt.
Hajnali párából, ébred a reggel.
Visszavonhatatlanul-
Itt van az ősz.
Tél
Jeges fuvallat nyargal
az utcán végig.
Ezernyi hópehely borít
mindenre fehér lepelt.
A téli fagy, dér csipkét
lehel az ablakokra.
Mint jó piktor a vásznát,
a tájat ő így díszíti fel.Téli csend
Napok zaja
elcsendesülve
az esti homályban
elterül
A téli táj,
meleg paplanában
hó födte szendergésbe,
mint kisgyerek
úgy merül.

Apró szállongó
kis hópelyhek
takarják a
fáknak ágait.
Millió csillag
vigyázza, őrzi.
Szunnyadó, békés
álmait.

Szél se rebben,
bokor sem rezdül.
Mélyen alszik
minden lélek már.
Csak a hold világít,
az éji sötétben, mint
óriási lámpás.
Benne tündököl a táj.