Magamról

Pest megye, Hungary
Szeretettel üdvözöllek a honlapomon. Mesébe illő történet az enyém, mert többször megálmodtam, hogy KORIN néven fogok írni. Akkor még nem hittem, hogy ez valósággá válhat. Életem első verse 2009. őszén született meg. Az írás segít abban, hogy jobban beleláthassunk magunkba. Én azt vallom: amit kimondunk, leírunk,cselekszünk – azok vagyunk Mi! Számomra fontosak az íráshoz kapcsolódó érzelmek - hisz ezekben születnek a versek és ha Te, Kedves Olvasó valamit megérzel ebből az érzelemhullámból, akkor már megérte papírra vetni azokat a sorokat. Tisztelettel és szeretettel adózom Bihari Sándor - József Attila díjas költő emlékének és munkásságának, aki bölcs tanácsaival és türelemmel segítette munkámat. Köszönöm a sok szeretetet a Családomnak, hisz ez visz előre minden nap. Tisztelettel nyújtom át verseimet.

Versben - gondolataim

A csend álma
Álmunk csendje
beszédes világ:
apró jelek, furcsa
képek sora.
De te csak kacagj,
nevess bátran
a világra!
Bennünk a csend is
szépen szól.


Imádság
Minden ember szívében
ott van az imádság,
csak el kell csendesülni
hogy, meghallhassuk.
Dallam
Suhanó felhők között
kibukkanó Nap fénye,

szellő fútta levelek
zöld színe világlik,

s a tovatűnő percek
hullámain születő -

"Hogyanok és Miértek"
ezernyi kérdés rejtekén,

egyszer megtalállak téged,
egyszer
talán ott leszek én.

Élet
Pillanatnyi a lét,
s az előtörő
tünékeny
álomképből

a testet öltött
valóság
néz vissza rád.
Önmagadon túl
Önmagadon túl
nem tudsz látni,
csak,
ami benned van –
Az a tiéd.
Egyszer 
Egyszer régen
megszülettél,

szüntelen
vágyódás űz –

Honnan jöttél?

Századok súlya
nyomja vállad.

Porszemnyi a test,
röpke a lét.
Egyszer, mégis
értelmet nyer -
A nagy egész!

Lélek
 A lélek hangjai,
a legszebb hangok.
Szívem érzéseivel,
így fogadom be
a fényt.Elveszett dal
Mikor még gyermek voltál,
együtt éltél a dallal.
Áhítattal mondtad esti imád,
mit nagymamád tanított neked.

Hitted a csodát, önfeledt
éneked elűzte, az őszi
délutánok sötét csendjét.

Hisz  játék volt minden,
játszótársad az egész világ!

S most felnőttként keresed,
újra vágysz arra a dalra.
Úgy érzed valami elveszett.

Hívó szavadra –
senki sem válaszol.

Életek
A napot követi az éj,
s a sötétség 
hajnalban, újra fényre

gyúl.

Az ember is így tesz,
amíg él.
Sötétben tapogatózva,
egyszer csak

megvilágosul.  


Színház
Kihunynak a fények, a színpad sötétbe borul.
Egyedül marad, a játék most csak neki szól.
Eljátssza, mit gondol - érez,
hisz a színház az élete.

Üres a nézőtér, már véget ért az előadás
mégis úgy érzi a lelke, szárnyal
s benne ezernyi érzés, ünnepel.
Egy csacska bohóc, ki magának játszik
az üres színfalak között.

Minden este egy ajándék szívének
s a taps, a fülében még ott dübörög.
Aztán lassan-lassan indul.
Fejét lehajtva, mint egy hűséges szolga,
ki ma is elvégezte feladatát.

Egy könnycsepp gördül le arcán
e csacska bohóc, sírva nevet -
A szeretet játékán.


A költészetről
Szabadság ez, mi pénzzel
meg nem váltható.

A lélek örök szárnyalása
a gondolatban,

hol színes képekkel fest
a szó.


Lennék a minden
Lennék – életet adó tiszta vizű folyó
hegyorom, mely szelíden tekint a völgybe.

Lennék - kis virág a szellő fútta réten
bodros felhő, ahogy lassan úszik az égen.

Felkelő nap fényében csillanó harmatcsepp
csupán, vagy szédítő mélységű hatalmas óceán.

Bár létem porszemnyi - lennék én a Minden!
S ha az lennék – talán megbocsátana Isten.

Fény és árnyék
 Fény és árnyék.
Most éppen melyik oldal,
mi hozzád tartozik?
Ellenségünk a sötét, s úgy
gondoljuk, csak a fény boldogít?

Honnan is tudhatnánk, mi a világosság?
Ha nem ismerjük a sötét oldalunk.
Áldásért miért is könyörgünk?
Ha hazug, és rideg minden szavunk.

Szeresd hát először is önmagad!
Fény és árnyék benned együtt él.
S ha ezt el tudod fogadni,
az örök áldás hidd el a tiéd lesz,
és kéretlenül is elér.

Hitem
Mi ihletem adja,
nem holmi becsvágy.
Hamis ábrándban égő sorok.
Hitem, és szívemből szóló gondolatok.
A magam prófétája vagyok!
Hűséget emberhez, a szeretet hitéhez.
Mint isteni szózatot úgy fogadom.
Vallom a megbocsátást, a tiszta szót.
Szívem, mindezekért dobog.
Szerető óvó, egyszerű szavakkal.
Hitem, tettem az emberekért.
Minden nagy út, egy kis lépéssel indul
Rajta haladva, s le nem térve.
Írok!
Míg itt leszek, míg tart e földi lét.Szívemben
Szívemben az egész világ!
Melyet, kezemtől vezetve
láttatok -
Költő vagyok.Áldás
Angyalok kísérnek utamon,
szférák zenéje énekel.
Kiválasztott lennék? Nem hiszem.
Minden lélek szabad, s ünnepel.

Fedezd fel hát a lelked mélyét,
varázslatos világ tárul eléd.
Mert ha benned szépen szól az ének,
a világ is szebb lesz tőle.
S hidd el, ez mindent megér.

Ha mindenki csak egy kicsi jót tenne.
Óriásit fordulhatna a világ.
Hisz szeretve, szeretetben élni,
ennyi lenne a dolgunk, semmi más.Tetteink
Az idő, múló léptei
nyomában
vonszolod életed
történéseit.


Isten könnyei
Ha esik az eső, sír az ég
Isten hullajtja értünk könnyeit.
Hunyd le szemed, a szeretet
átölel - suttogják a fák
s minden levél.

A mindenséget érezd a pillanatban
összesűrűsödve egy esőcseppben
a patakban, zúgó folyóban mely
végül a tengerbe ér -

Hunyd le szemed, a szeretet átölel
hisz, minden újjászületik
és egyben véget ér.


    Csendben 
Csendben szeretlek,
megszelídül szavam
álmomban vagy
mellettem
angyalszárnyon járó
gondolat.


Emléked
/Bihari Sándor emlékére/

Megszakadt a gondolat,
mint néma kiáltás asztalodon
az üres papír.

Tollad, örök mozdulatlanságra
ítélve.
Bennünk élsz tovább –
ahogy ránk hagyott verseid.

A szeretet - élet
Mosoly - szerelem

Nap és az eső
a Hold és a csillagok
minden pillanat
gyönyörűség.


A vers
A vers szabad utat enged
a gondolatnak, a lélek
nyelvén beszél.

Érzéseink papíron tükröződnek -
s rajta megszáradt tintafolt
a pecsét.

Rajzold!
Rajzold a fényt,
s felhőből mintázd
érzéseid.

Mint égi csillag
ragyogjanak,
szíved köré font verseid.


Égi kísérők
Te drága Nap, s ti csillagok!
Mit e vén föld már hordozott,
mennyi mindent láttatok.


Vesztes csatát, újjászületéseket
jót, rosszat is -
Mit ember, csak véghezvinni tud.


Sose felejtsd
Lelkünk, formálódik minden
pillanatban.

Rajtad áll, gyémánt csiszolódik
vagy kavics.

Szeresd önmagad, s a világot
körülötted.
Emlékezz! Mindig tudd, ki vagy. 

S miért vagy itt.


Költészet
Lehet dicsőség a papírra vetett
ezernyi gondolat.
S mily reménnyel kecsegtet?
Talán, lesz egynéhány mit
az utókor szívébe vés.

Az idő
Mintha az idő csúfolódnék
velünk
az évek alatt, más és más
szemüveget rakna ránk.
Változunk, ahogy a világ is
körülöttünk.
Gyermekként, még minden
más.
S később miért lesz oly nehéz?
Talán, valami fontosat felejtünk
el közben - 
  játék szeretetét.


Bohóc
Bohóc vagyok!
De én egyáltalán
nem bánom ezt.
Néha furcsának tartanak,
nem értenek az emberek.

Bohóc vagyok!
Bár a lelkem néha túl komoly
de te a mosolyt látod,
hisz csak játszom.
Mert bohóc vagyok.

Szeretem a bohócságom.
jól megférünk mi így.
Hisz akárcsak az érmének -
több oldalunk is létezik.

Jó vagy rossz, éppen melyik?
Döntsd ezt most már te el.
Magamban csak mosolygok,
hisz bohóc vagyok.

S mert az igazságot csak én
ismerem.Te meg fejtsd meg,
ha érdekel.Színész
A színpadon áll, gondolatok cikáznak fejében
ám ha felgördül a függöny már a darab övé.

Hősként, vagy tán koldus ki alamizsnát kérne
szívében ezernyi dráma és víg szerep él.

Nem is lehet más, örök hittel esküdött hűséget.

Ez az élete, játszani kell!
S ha majd elmegy, méltón e főszerephez
megköszöni, hogy itt lehetett. 

Hisz, utolsó leheletig játszani kell. Isten
Ha látsz hajnali fénysugárt, mely
világítja a láthatárt.
Mezőn nyíló virágokat, melyek
színekkel hívogatnak.
S oly hatalmas bérceket, csúcsát
el nem érheted.

Gondolj arra, ez mind-mind
Én vagyok!

Kirekesztve
A lépcső szeglete neki a minden:
szobája, s az egész világ.

Pár kacat-rongya, mása nincsen
a rohanó tömeg ennyit lát.

Egész nap koldul, estére kelve
fázósan bújik szegényes rejtekén.

S egy reggel - a szél már hasztalan
ébreszti dermesztő hideggel.

Talán, gyújt valaki egy mécsest -
egy nyomorult lélekért.


Néma kiáltás!
Szeretet nélkül,
hová jut a Világ?
Körülnézek -
S állok, döbbent némaságban
a valóság peremén.


Eltévedt lelkek
A hatalomért, bármire képes
az ember

saját hasznát lesve törtet,
mindenkit taposva el.

Csak egyszer, látná meg
valódi képét a tükörben!

Eszét vesztve menekülne -
e torzkép elől.


A keserűség árnya
Csak ülsz a szobádban bajaiddal némán,
révedő tekinteted nem látja a fényt.

Meg sem hallod az őszi szél zúgását -
rávetül a házra, a keserűség árnya.

Kérdések
Hogy is lehet, ennyire
különböző a lélek?

Mi régi kor kincse volt
dúlja enyészet.

Ki ma gúnyosan nevet,
és tiszteletet nem érez

majd őszülő fejjel, az
igazságát hol találja meg?